การมอบถุงยังชีพให้กับคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019- อัลบั้มรูปปฏิบัติงานMig สร้างอัลบั้ม

การมอบถุงยังชีพให้กับคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
 
วันที่ : 8 เม.ย. 2565 : 10:49  902 ครั้ง