การมอบกายอุปกรณ์ให้คนพิการและผู้ป่วยติดเตียง- อัลบั้มรูปปฏิบัติงานMig สร้างอัลบั้ม