โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ประจำปี 2564- อัลบั้มรูปปฏิบัติงานMig สร้างอัลบั้ม