โครงการพาลูกจูงหลานเข้าวัด- อัลบั้มรูปปฏิบัติงานMig สร้างอัลบั้ม