ดาวน์โหลด/บริการประชาชนดาวน์โหลด/บริการประชาชน  :: บุคลากร

นายธเนตร์  คำแหง
ไฟล์งาน size โหลด ไฟล์
 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด (13 มิ.ย. 2565 || อ่าน : 488 ) 460.11 KBs 488
 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ อบต.ดงดินแดง (19 เม.ย. 2564 || อ่าน : 837 ) 319.23 KBs 837
 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (20 ส.ค. 2563 || อ่าน : 1048 ) 5.09 MBs 1048
 ทดสอบการโหลดไฟล์ (23 ธ.ค. 2562 || อ่าน : 1058 ) 63.52 KBs 1058
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ตอบแบบสอบถามสำรวจความต้องการ ความคาดหวังของผู้รับบริการในการใช้งานเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (4 ก.ค. 2561 || อ่าน : 1541 ) 171.28 KBs 1541
 เผยแพร่ภาพยนต์โฆษณารณรงค์ " Whiisper of Ovary " มะเร็งรังไข่เป็นภัยเงียบ รู้ไว้รักใครให้บอกต่อ (4 ก.ค. 2561 || อ่าน : 1666 ) 517.24 KBs 1666
 อนุมัติจัดสรรค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ตามนโยบายให้หน่วยงาน และสถานศึกษาจัดหาผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 (4 ก.ค. 2561 || อ่าน : 1523 ) 265.5 KBs 1523