มาตราการลดใช้พลังงาน- ดาวน์โหลด/บริการประชาชนดาวน์โหลดไฟล์หมวด  :: บริการประชาชน

 มาตราการลดใช้พลังงาน

 
 28 มี.ค. 2565 |  114 ผู้ชม |   114 โหลด 
ไฟล์งาน size โหลด ไฟล์
 การติดตามและประเมินผลแผนพัมนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง (28 มิ.ย. 2565 || อ่าน : 12 ) 208.48 KBs 12
 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2564 (28 มิ.ย. 2565 || อ่าน : 12 ) 130.18 KBs 12
 แบบรายงานบัญชีรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2564 (13 มิ.ย. 2565 || อ่าน : 30 ) 136.2 KBs 30
 การกำหนดประเภทหรือชื่อของสถานที่สาธารณะ ฯ (11 เม.ย. 2565 || อ่าน : 101 ) 535.04 KBs 101
 มาตราการลดใช้พลังงาน (28 มี.ค. 2565 || อ่าน : 115 ) 1017.15 KBs 115
 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (23 มี.ค. 2565 || อ่าน : 100 ) 59.66 KBs 100
 ประกาศเรื่องการมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตบลให้ผู้อำนวยการกองช่างปฎิบัติราชการแทน (14 ก.ค. 2564 || อ่าน : 336 ) 238.52 KBs 336
 ประกาศเรื่องรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ 2563 (14 ก.ค. 2564 || อ่าน : 358 ) 73.66 KBs 358
 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกภายใน (13 ก.ค. 2564 || อ่าน : 308 ) 30.02 KBs 308
 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563 (12 ก.ค. 2564 || อ่าน : 330 ) 234.08 KBs 330


บุคลากร

นายธเนตร์  คำแหง