การติดตามและประเมินผลแผนพัมนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง- ดาวน์โหลด/บริการประชาชนดาวน์โหลดไฟล์หมวด  :: บริการประชาชน

 การติดตามและประเมินผลแผนพัมนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง

ไฟล์งาน size โหลด ไฟล์
 การติดตามและประเมินผลแผนพัมนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง (28 มิ.ย. 2565 || อ่าน : 96 ) 208.48 KBs 96
 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2564 (28 มิ.ย. 2565 || อ่าน : 99 ) 130.18 KBs 99
 แบบรายงานบัญชีรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2564 (13 มิ.ย. 2565 || อ่าน : 127 ) 136.2 KBs 127
 การกำหนดประเภทหรือชื่อของสถานที่สาธารณะ ฯ (11 เม.ย. 2565 || อ่าน : 186 ) 535.04 KBs 186
 มาตราการลดใช้พลังงาน (28 มี.ค. 2565 || อ่าน : 195 ) 1017.15 KBs 195
 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (23 มี.ค. 2565 || อ่าน : 186 ) 59.66 KBs 186
 ประกาศเรื่องการมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตบลให้ผู้อำนวยการกองช่างปฎิบัติราชการแทน (14 ก.ค. 2564 || อ่าน : 434 ) 238.52 KBs 434
 ประกาศเรื่องรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ 2563 (14 ก.ค. 2564 || อ่าน : 469 ) 73.66 KBs 469
 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกภายใน (13 ก.ค. 2564 || อ่าน : 409 ) 30.02 KBs 409
 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563 (12 ก.ค. 2564 || อ่าน : 427 ) 234.08 KBs 427


บุคลากร

นายธเนตร์  คำแหง