ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง เรื่องขอความร่วมมือไม่ทิ้งขยะมูลฝอยลงในที่หรือทางสาธารณะ- ข่าวประชาสัมพันธ์Home    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง เรื่องขอความร่วมมือไม่ทิ้งขยะมูลฝอยลงในที่หรือทางสาธารณะ

/datas/ckfinder/file/010%20%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99(1).pdf

  โพสต์ : 14 ก.ย. 2564 เวลา 11:26:34

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง เรื่องขอความร่วมมือไม่ทิ้งขยะมูลฝอยลงในที่หรือทางสาธารณะ

E - Servie 

 25 เม.ย. 2565  :  91 viewบุคลากร

นายธเนตร์  คำแหง