การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ- ข้อมูลทั่วไป


การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเผยแพร่

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเผยแพร่

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเผยแพร่

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 2

ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 3

ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 4


รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 63

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

เดือนตุลาคม 2563
เดือนพฤศจิกายน 2563
เดือนธันวาคม 2563
เดือนมกราคม 2564
เดือนกุมภาพันธ์ 2564
เดือนมีนาคม 2564