ข้อมูลการติดต่อ- ข้อมูลทั่วไป


ข้อมูลการติดต่อ

 


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง  ตั้งอยู่ ณ  เลขที่ 8 หมู่ 1
ตำบลดงดินแดง  อำเภอหนองม่วง  จังหวัดลพบุรี 15170

เวลาทำการตั้งแต่  จันทร์ - ศุกร์  เวลา 08.30 - 16.30 น.

โทรศัพท์ 036 - 689866
โทรสาร 036 - 689866
Email: dongdindaeng @ gmail.Com